Skip to main content Skip to search

Planiranje

PLANIRANJE

Planiranje u savremenim uvjetima poslovanja postaje sve važnije, jer je jedan od temeljnih sadržaja upravljanja preduzećem.

Poduzetnici obično nemaju izražene vještine planiranja odnosno većinu poslovnih odluka donose neplanski (intuitivno) tj. po ukazanoj poslovnoj šansi ili prepoznatoj tržišnoj prilici.

Intuitivni način donošenja finansijskih i drugih odluka nije karakteristično za menadžment. Jedna od osnovnih funkcija menadžmenta je planiranje.

Koristi od planiranja su višestruke: od znatnijeg poboljšanja izgleda za upravljanje, mogućnosti predviđanja problema, poboljšanja koordinacije mnogih aktivnosti do stvaranja uvjeta za kontrolu i kvalitetnu analizu.

Krenimo s planiranjem za narednu poslovnu godinu dok nije kasno.

 

 

8 KORAKA PLANIRANJA

 • Kreirati strateški, taktički i operativni plan poslovanja
  Svaka poslovna organizacija, bez obzira na veličinu, treba da ima strateški, taktički i operativni plan poslovanja u formalnom obliku.
 • Utvrditi godišnji budžet
  Budžet predstavlja vrijednosni izraz planiranih aktivnosti menadžmenta za određeno buduće razdoblje.
 • Mjesečno vršiti kontrolu budžeta
  Kontrola budžeta je usporedba planiranih i ostvarenih rezultata u poslovnom procesu.
 • Poduzimati potrebne korektivne mjere
  Za poduzimanje eventualnih korektivnih mjera poslovna organizacija treba imati definisane odgovarajuće finansijske parametre.
 • Proaktivno upravljati finansijskim i operativnim rizicima poslovanja
  Proaktivno upravljanje podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za poslovne aktivnosti u skladu sa planiranim poslovnim ciljevima.
 • Pravovremeno investirati u razvoj poslovanja
  Za razvoj poslovanja potrebno je istražiti tržište i načine zadovoljavanja potreba od strane krajnjih korisnika produkata ili usluga.
 • Kontinuirano ulagati u modernizaciju i automatizaciju poslovanja
  Moderni kontroling sve više “zavisi” od suvremenih tehnologija: IT alata, baza podataka tvz. Big data, ali i stručnih kadrova koji na adekavatan način znaju postupati sa velikom količinom prikupljenih podataka.
 • Kvalitet kao prioritet u poslovnom planiranju i budžetiranju
  Poduzeće se ne može smatrati izvrsnim ako stvara proizvode ili usluge neodgovarajuće razine kvalitete.

Sama kvaliteta zaposlenika nije jamac izvrsnosti.